NOZA V Advanced Smart Trainer

Real road feel with 2.5° of lateral side-to-side movement

nozaV-1 nozaV-2 nozaV-3
smart-sign-1 smart-sign-2 smart-sign-3
Pas je route aan met SmartSign Plan je fietsroute door SmartSigns als aangepaste POI toe te voegen.
Je kunt van alles toevoegen, zoals hellingen, bochten, plekken waar je kunt eten, water kunt halen en herinneringen om voeding te nemen.

Stel je eigen route samen!